polski englishruski
start jury pobierz Wrocław poprzednie edycje kontakt
Rihards Dubra
Alla Iastrebova
Artur Wróbel

Romuald Twardowski

Kompozytor i  pedagog; ur. 17 czerwca 1930 w Wilnie. Studia kompozytorskie ukończył w  roku 1960 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w  Warszawie u  Bolesława Woytowicza. W  1963 i  1966 studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Utwór „Antifone per tre gruppi d’orchestra” (1961) zdobył w 1961 I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a  w  1963 zajął II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w  Paryżu; w  1966 za Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella (1965) otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze; dwukrotnie – w 1965 za balet-panto-mimę „Posągi czarnoksiężnika” (1963) i w 1973 za dramat muzyczny „Lord Jim” (1970–73) – zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako. W 1994 otrzymał nagrodę AGEC – Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych oraz doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Juror wielu konkursów muzycznych. Inicjator prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

 

Rihards Dubra

Rihards Dubra (Ryga, Łotwa) Studiował w Szkole Muzycznej w Jurmala, oraz w Emils Darzins College of Music. W 1989 roku ukończył studia na Latvian Music Academy w klasie kompozycji Adolfsa Skulte. W 1996 uzyskał tytuł magistra na Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Karlsona Jurisa. Podczas studiów, zaczął uczyć harmonii i kompozycji w Szkole Muzycznej w Jurmala, gdzie pracuje do dziś. Rihards Dubra był organistą w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, a od 1999 roku jest kantorem w kościele św Marii Magdaleny w Rydze. Większość prac kompozytora to utwory na głosy z towarzyszeniem muzyki organowej i symfonicznej. Podstawą stylu Rihardsa Dubra jest minimalizm i neo-romantyczne melodie w formie i filozofii gregoriańskiej muzyki średniowiecznej i renesansowej. Muzyka Rihards Dubra wykonywana jest w wielu krajach świata, kraje w których można nabyć nuty kompozytora to: Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Polska, Anglia, Francja, Austria, Włochy, Japonia, RPA, Kanada, Argentyna, USA.

Alla Iastrebova

Alla Iastrebova (Moskwa, Rosja)
Zasłużona dyrygentka i organizatorka ruchu śpiewaczego w Moskwie. Odznaczona orderem „Wielkiej Moskwy" za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W 1998 roku stworzyła szkołę chóralną Debute w skład której wchodzi prawie 300 chłopców w wieku 7-18 lat. podzielonych na 7 zespołów. Dzięki koordynacji pracy 60 nauczycieli Alla Iastrebova szybko osiągnęła sukces na konkursach w Rosji i na świecie. Między innymi jej zespoły zdobyły dwie nagrody na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w roku 2007r. oraz statuetkę "Złotego Anioła" na Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w 2010r.

Artur Wróbel

dr Artur Wróbel (Wrocław, Polska) Ukończył z wyróżnieniem w 2004 roku studia na Wydziale Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w specjalności Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych, w klasie dyrygowania prof. Alana Urbanka. W 2008 roku ukończył również studia magisterskie na kierunku Dyrygentura w klasie prof. Marka Pijarowskiego. Jest laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 2004 roku. Obecnie jest adiunktem ze stopniem doktora. Od 2004 pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi Orkiestrę Symfoniczną i Chór. Współpracował jako dyrygent z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W latach 2006-2008 był także asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej. Od 2008 Artur Wróbel jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena. Bierze on również udział jako juror w wielu festiwalach i konkursach chóralnych o zasięgu międzynarodowym. W 2009 roku nazwisko jego zostało wpisane do encyklopedii Who is Who w Polsce. Leksykon ten zawiera zbiór biografii osobistości ze wszystkich dziedzin życia publicznego. Jest dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej Vratislavia Sacra, oraz Międzynarodowego Festiwalu Eurochestries Dolny Śląsk w Świeradowie Zdroju, prezentującego młodzieżowe zespoły orkiestrowe i chóralne.

Damijan Mocnik

Ukończył studia muzyczne p o d k i e r u n k i e m prof . Dane’a  Škerl, w  Akademii Muzycznej w  Lublanie w  1991 roku, gdzie zdobył nagrodę Student Prešeren dla wybitnego studenta. Wypracował swój warsztat poprzez studiowanie za granicą, które obejmowały trening ze słynnym szwedzkim dyrygentem Erickiem Ericsonem. Od 1993 roku, Močnik był dyrygentem i  dyrektorem muzycznym w  Diocesan Classical Gymnasium w Lublanie na Słowenii, a od 2000 r. dyrektorem artystycznym wszystkich muzycznych działań na St. Stanislaus Institution w  Lublanie. W 1999 roku, Chór Młodzieży z Garym Graden wykonał dwie jego kompozycje, jego „Missa in organi benedictione” została wykonana po raz pierwszy z Chamber Choir Slovenicum na oficjalnej prezentacji nowych organów w kościele franciszkanów w Lublanie. W 2000r. miały premierę trzy utwory napisane przez Damijana Močnika: „Tempus fugit” zaprezentowane przy okazji rekonsekracji kościoła św. Józefa w  Lublanie. Połączone chóry szkolne i Slovenian Philharmonic wykonały „Vode novega Neba” na Jeunesse Musicale of Ljubljana Music Series. Utwór „Pesem moja je posoda tvojega imena” miała swoją premierę w Kranj, z okazji 200 rocznicy urodzin sławnego słoweńskiego poety, Francja Prešeren. Cantata Močnika „Circulus aeternus” została wykonana przez Malcolm Goldring na Cantat Europa Singing-Week 2004 w Lublanie. W 2006 roku był rezydentem dyrygentów w Bawarskiej Musikakademie w Marktoberdorf. W 2006 roku został zaproszony do prowadzenia warsztatów z dyrygentury i kompozycji w Europa Cantat 2006 w Moguncji, Niemcy. W roku 2007 (październik-listopad), został zaproszony do Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Odbył się tam koncert na chór i orkiestrę z jego kompozycjami na Orcas Island. Prowadził wykłady na temat swojej działalności na University of Washington w Seattle i Pacific University, gdzie dyrygował ośmioma ze swoich kompozycji chóralnych. Muzyka Močnika znana jest publiczności na całym świecie ze swojej bezpośredniości, licznych dramatycznych zmian oraz bogatych brzmień.

partners
International Wroclaw Choir Festival "VRATISLAVIA SACRA" is member of Polonia Cantat - Polish Federation of Choir Festivals
www.poloniacantat.pl