polski englishruski
start jury pobierz Wrocław poprzednie edycje kontakt
Rihards Dubra
Alla Iastrebova

Romuald Twardowski

Kompozytor i  pedagog; ur. 17 czerwca 1930 w Wilnie. Studia kompozytorskie ukończył w  roku 1960 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w  Warszawie u  Bolesława Woytowicza. W  1963 i  1966 studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Utwór „Antifone per tre gruppi d’orchestra” (1961) zdobył w 1961 I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a  w  1963 zajął II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w  Paryżu; w  1966 za Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella (1965) otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze; dwukrotnie – w 1965 za balet-panto-mimę „Posągi czarnoksiężnika” (1963) i w 1973 za dramat muzyczny „Lord Jim” (1970–73) – zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako. W 1994 otrzymał nagrodę AGEC – Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych oraz doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Juror wielu konkursów muzycznych. Inicjator prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

 

Rihards Dubra

Rihards Dubra (Ryga, Łotwa) Studiował w Szkole Muzycznej w Jurmala, oraz w Emils Darzins College of Music. W 1989 roku ukończył studia na Latvian Music Academy w klasie kompozycji Adolfsa Skulte. W 1996 uzyskał tytuł magistra na Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Karlsona Jurisa. Podczas studiów, zaczął uczyć harmonii i kompozycji w Szkole Muzycznej w Jurmala, gdzie pracuje do dziś. Rihards Dubra był organistą w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, a od 1999 roku jest kantorem w kościele św Marii Magdaleny w Rydze. Większość prac kompozytora to utwory na głosy z towarzyszeniem muzyki organowej i symfonicznej. Podstawą stylu Rihardsa Dubra jest minimalizm i neo-romantyczne melodie w formie i filozofii gregoriańskiej muzyki średniowiecznej i renesansowej. Muzyka Rihards Dubra wykonywana jest w wielu krajach świata, kraje w których można nabyć nuty kompozytora to: Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Polska, Anglia, Francja, Austria, Włochy, Japonia, RPA, Kanada, Argentyna, USA.

Alla Iastrebova

Alla Iastrebova (Moskwa, Rosja)
Zasłużona dyrygentka i organizatorka ruchu śpiewaczego w Moskwie. Odznaczona orderem „Wielkiej Moskwy" za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W 1998 roku stworzyła szkołę chóralną Debute w skład której wchodzi prawie 300 chłopców w wieku 7-18 lat. podzielonych na 7 zespołów. Dzięki koordynacji pracy 60 nauczycieli Alla Iastrebova szybko osiągnęła sukces na konkursach w Rosji i na świecie. Między innymi jej zespoły zdobyły dwie nagrody na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w roku 2007r. oraz statuetkę "Złotego Anioła" na Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w 2010r.

Marta Kierska-Witczak

Absolwentka uczelni muzycznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem,1990) i Bydgoszczy,  profesor sztuk muzycznych (2011). Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie opiekuje się dydaktyką w ramach specjalności muzyka kościelna oraz sprawuje kierownictwo nad ogólnopolskimi sympozjami i warsztatami z zakresu muzyki kościelnej i  chóralistyki. Wielokrotna stypendystka systemu Erasmus i Ceepus pracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii i Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, także na Białorusi i na Litwie.Współpracuje z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich projektów festiwalowych i konkursowych zdobywała najwyższe nagrody. W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z którym poprowadziła kilkaset koncertów oraz zdobyła wysokie nagrody (także nagrody indywidualne) podczas licznych festiwali i konkursów muzycznych (Polska, Czechy, Austria, Francja, Macedonia, Niemcy, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Francja). Obecnie jest m.in. kierownikiem kameralnego chóru Convivium, uprawiającego głównie nurt wykonawczy muzyki sakralnej. Jest autorem licznych artykułów z dziedziny wykonawstwa muzyki chóralnej.

Damijan Mocnik

(Kranj, Słowenia) Ukończył studia muzyczne pod kierunkiem prof . Dane’a  Škerl, w  Akademii Muzycznej w  Lublanie w  1991 roku, gdzie zdobył nagrodę Student Prešeren dla wybitnego studenta. Wypracował swój warsztat poprzez studiowanie za granicą, które obejmowały trening ze słynnym szwedzkim dyrygentem Erickiem Ericsonem. Od 1993 roku, Močnik był dyrygentem i  dyrektorem muzycznym w  Diocesan Classical Gymnasium w Lublanie na Słowenii, a od 2000 r. dyrektorem artystycznym wszystkich muzycznych działań na St. Stanislaus Institution w  Lublanie. W 1999 roku, Chór Młodzieży z Garym Graden wykonał dwie jego kompozycje, jego „Missa in organi benedictione” została wykonana po raz pierwszy z Chamber Choir Slovenicum na oficjalnej prezentacji nowych organów w kościele franciszkanów w Lublanie. W 2000r. miały premierę trzy utwory napisane przez Damijana Močnika: „Tempus fugit” zaprezentowane przy okazji rekonsekracji kościoła św. Józefa w  Lublanie. Połączone chóry szkolne i Slovenian Philharmonic wykonały „Vode novega Neba” na Jeunesse Musicale of Ljubljana Music Series. Utwór „Pesem moja je posoda tvojega imena” miała swoją premierę w Kranj, z okazji 200 rocznicy urodzin sławnego słoweńskiego poety, Francja Prešeren. Cantata Močnika „Circulus aeternus” została wykonana przez Malcolm Goldring na Cantat Europa Singing-Week 2004 w Lublanie. W 2006 roku był rezydentem dyrygentów w Bawarskiej Musikakademie w Marktoberdorf. W 2006 roku został zaproszony do prowadzenia warsztatów z dyrygentury i kompozycji w Europa Cantat 2006 w Moguncji, Niemcy. W roku 2007 (październik-listopad), został zaproszony do Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Odbył się tam koncert na chór i orkiestrę z jego kompozycjami na Orcas Island. Prowadził wykłady na temat swojej działalności na University of Washington w Seattle i Pacific University, gdzie dyrygował ośmioma ze swoich kompozycji chóralnych. Muzyka Močnika znana jest publiczności na całym świecie ze swojej bezpośredniości, licznych dramatycznych zmian oraz bogatych brzmień.

partners
International Wroclaw Choir Festival "VRATISLAVIA SACRA" is member of Polonia Cantat - Polish Federation of Choir Festivals
www.poloniacantat.pl